Τοπογράφος Μηχανικός στα Ιωάννινα - Βουκουβάλας Κωνσταντίνος - Terrain Metrics

Προφίλ

Η λειτουργία του παρόντος τεχνικού γραφείου με τη σημερινή του μορφή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011, με έδρα τα Ιωάννινα, και επί συναπτά έτη εξυπηρετεί κατά περίπτωση όλη την ελληνική επικράτεια. Οι δραστηριότητες της «Terrain Metrics» αφορούν γενικότερα τις υπηρεσίες μηχανικού με έμφαση στις τοπογραφικές και συγκοινωνιακές μελέτες.

Η μακροχρόνια εμπειρία διαμέσου ιδιωτικών και δημοσίων έργων ως προς το αντικείμενο του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, η ευελιξία στις μετακινήσεις αλλά και η άμεση και έμμεση συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς παρόμοιας ή άλλων ειδικοτήτων προσφέρει ασφάλεια ως προς την εκπόνηση των αναθετουσών εργασιών.

Μάθετε περισσότερα

Υπηρεσίες

Μελέτες Τοπογραφίας

Μελέτες συγκοινωνιακών έργων

Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων

Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις με χρήση ΣμηΕΑ (Σύστημα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών-Drone)

Επιθεωρήσεις κτιρίων - κατασκευών με χρήση ΣμηΕΑ (Σύστημα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών-Drone)

Καθορισμός ορίων ιδιοκτησιών (Πράξεις εφαρμογής, Διανομές, Αναδασμοί κτλ.)

Μεταβολές ορίων

Κτηματογραφικές αποτυπώσεις

Σύνταξη δηλώσεων κτηματολογίου

Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων και προδήλων σφαλμάτων

Σύνταξη διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών χωρικών δεδομένων (ΔΓΜ) για το κτηματολόγιο

Υποστήριξη εργοταξίων (αποτυπώσεις, χαράξεις, ογκομετρήσεις κτλ.)

Δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTM)

Αποτυπώσεις όψεων και κατόψεων κτιρίων

Υποβολή αντιρρήσεων ως προς τους δασικούς χάρτες

Σύνταξη πραγματογνωμοσυνών (Δικάστικές, Επιμελητηρίων κτλ.)

Βεβαιώσεις μηχανικού (ή μεταβίβασης)

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας

Έργα - Μελέτες

Το προσωπικό της «TERRAIN METRICS» έχει να παραθέσει εμπειρία σε μελέτες και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τομέα των κατασκευών (κτιριακά, έργα υποδομής), το κτηματολόγιο, τα συγκοινωνιακά, υδραυλικά, αρχιτεκτονικά και ενεργειακά έργα αλλά και πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις που αφορούν τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) και την κατασκευή σηράγγων.

Δείτε αναλυτικά τα έργα μας