• Άλκων μελετητική Ε.Π.Ε.
  • CONSEED IKE
  • OXFAM Greece
  • UNHCR
  • Δήμος Δωδώνης
  • Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου)
  • ΚGS Development Α.Ε.
  • Γεωανάλυση Α.Ε.
  • Ακμή Σύμβουλοι μηχανικοί
  • ΕΛΣΤΑΤ
  • Σχεδιασμός Α.Ε.
  • Μηχανική Μελετητική Ο.Ε.
  • POLYLINE A.E.
  • IMET-EKETA
  • Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων
  • KWADRAD+
  • 1LIFE IKE
  • Άξων περιβαλλοντική Ε.Π.Ε.
  • Έργον Μηχανική ΜΕΠΕ
  • ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.