• Άλκων μελετητική Ε.Π.Ε.
 • CONSEED IKE
 • OXFAM Greece
 • UNHCR
 • Δήμος Δωδώνης
 • Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου)
 • ΚGS Development Α.Ε.
 • Γεωανάλυση Α.Ε.
 • Ακμή Σύμβουλοι μηχανικοί
 • ΕΛΣΤΑΤ
 • Σχεδιασμός Α.Ε.
 • Μηχανική Μελετητική Ο.Ε.
 • POLYLINE A.E.
 • IMET-EKETA
 • Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων