Επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία

  • Διπλωματούχος Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός της πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Περίοδος 10/2003 έως 11/2008)
  • Συγκοινωνιολόγος μηχανικός όντας κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση συστημάτων μεταφορών» του τμήματος πολιτικών μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Περίοδος 10/2011 έως 12/2012)
  • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) από το Μάρτιο του 2009
  • Εγγεγραμμένος στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου) και του πρωτοδικείου Ιωαννίνων

Η 12ετής και πλέον ενασχόληση με το αντικείμενο των Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού από την περίοδο των σπουδών αλλά και εν συνεχεία η συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες και μελετητές έως την έναρξη του παρόντος τεχνικού γραφείου του οποίου η πορεία διαγράφεται, από τον Ιανουάριο του 2011 έως σήμερα απαριθμώντας πλήθος ιδιωτικών έργων και μελετών, συνθέτουν το προφίλ ενός έμπειρου και καταρτισμένου επαγγελματία με στόχο τη βέλτιστη απόδοση ως προς την συνέπεια και εξυπηρέτηση παντός είδους πελάτη.

Τοπογράφος Ιωάννινα

Βουκουβάλας Κωνσταντίνος
Διπλωματούχος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Msc